Välkommen till TeamNovia i Åbo!

På Yrkeshögskolan Novia i Åbo arbetar tradenomstuderande i team istället för klasser. Teamen, som tillsammans bildar TeamNovia, handleds av coacher istället för lärare och arbetar tillsammans under hela studietiden. Detta ger studerande en unik möjlighet att utveckla samarbetsförmåga, kreativitet och ledarskap. Våra studerande trivs i denna innovativa miljö som förbereder dem för en framgångsrik karriär. Vill du vara en del av detta kreativa och inspirerande lag? Då är TeamNovia i Åbo platsen för dig!

Våra team grundar verkliga företag utgående från sin egen affärsidé och skapar sin egen vision, mission och värderingar. God gemenskap och struktur inom teamen garanterar lyckade projekt. Drivandet av det egna företaget motiverar studerande i arbetet och arbetsglädje är något som effektiverar resultaten.

Studierna vid TeamNovia i Åbo förverkligas enligt pedagogiken för teamlärande och projekt. Kurserna innehåller projektarbeten av olika omfattning och kan vara antingen interna eller externa samarbeten med olika företag från affärslivet. Det medför erfarenhet och kontakter samtidigt som det kopplar teori till verklighet. Logiskt, effektivt och roligt!

Studerande team

Vid TeamNovia i Åbo är det förväntat att alla kommande tradenomer samarbetar för att grunda ett företag under det första året av studierna. Detta är en del av vår unika utbildning som främjar teamarbete och entreprenörskap. Tillsammans med dina medstuderande får du möjligheten att starta och driva ett företag från början till lansering. Detta är en fantastisk möjlighet att lära sig samarbeta och utveckla affärsidéer tillsammans med andra. Du kommer att utveckla värdefulla färdigheter som problemlösning och beslutsfattande och förbereda dig på att bli en framgångsrik entreprenör.

Bonanza Ab – aktiebolag grundat 2022
Läs mera om Bonanza

Comanda Ab – aktiebolag grundat 2022
Läs mera om Comanda

Antruo Oy Ab – aktiebolag grundat 2022
Läs mera om Antruo

Travelia Anl – andelslag grundat 2021
Läs mera om Travelia

Akreo Ab – aktiebolag grundat 2021
Läs mera om Akreo

 

Utbildningsledare företagsekonomi Åbo

Marika Nygårdas
Utbildningsledare
+358-40-766 7880
marika.nygardas@novia.fi

Scroll to Top