Team Action

Vad är Team Action?

TeamAction är en ambitiös arbetsgrupp bestående av tradenomstuderande vid TeamNovia i Åbo med syftet att utveckla utbildningen ur ett studerandeperspektiv och stärka samarbetet mellan studerande och utbildningen samt relevanta samarbetsföretag. Genom att öka kommunikationen till studerande och identifiera utvecklingsbehov och möjligheter, strävar TeamAction efter att stärka den gemensamma identiteten och identifiera önskemål hos studerande vid TeamNovia. Med en stark betoning på samarbete och gemenskap, fungerar arbetsgruppen som en brygga mellan studerande och coacher samt utbildningsledning.

”And remember to be yourself because everyone else is already taken.”
Oscar Wilde

Dessutom arbetar TeamAction aktivt för att skapa värdefulla relationer med företag och organisationer för att ge studerande möjlighet att lära sig om de senaste trenderna och innovationerna inom företagsekonomi och skapa viktiga nätverk för framtiden. Genom att organisera föreläsningar, workshops och andra evenemang med högt kvalificerade experter och branschledare, ger arbetsgruppen studerande en unik inblick i den praktiska tillämpningen av företagsekonomiska principer.

Denna arbetsgrupp för studerande vid TeamNovia är en fantastisk möjlighet för de som studerar företagsekonomi att engagera sig i utvecklingssarbete på en högre nivå. Med en stark vilja att driva förändring och en engagerad ledning, är arbetsgruppen ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås genom samarbete och engagemang i en gemensam sak.

Scroll to Top