Utbildningen

Vi utbildar morgondagens affärsliv – Tillsammans, personligt, på riktigt

TeamNovia, vid institutionen för företagsekonomi i Åbo, står för kvalitet, nytänkande, innovationer och entreprenörskap inom utbildning. All verksamhet som sker inom TeamNovia ger mervärde till våra studerande, och stöder dem i deras inlärning, utvecklandet av teamarbete och skapandet av nätverk.

Målet med utbildningen till Tradenom (YH) vid TeamNovia i Åbo, är en mångsidig yrkeshögskoleutbildning inom företagsekonomi, med inriktningarna ”Digital marknadsföring och försäljning” och ”Redovisning och ekonomistyrning”. Utbildningen är starkt kopplad till affärslivet och ger goda färdigheter att verka som företagare. Våra studerande samarbetar med hundratals företag för att utveckla nätverk och erfara framtida kompetensbehov. Vid TeamNovia sker studierna med ett starkt pedagogiskt fokus på teamlärande och projekt i en naturlig kontakt med affärslivet. Våra studerande grundar verkliga företag i form av aktiebolag eller andelslag och bedriver egen företagsverksamhet under sin studietid.

Coacher för tradenomstuderande

Lärarna som fungerar som coacher vid utbildningen för företagsekonomi, spelar en avgörande roll för att stödja våra studerande i deras lärande. Som coacher är de inte bara experter inom sina ämnen, utan också mentorer och vägledare som hjälper de studerande att utveckla sina kompetenser och uppnå sina mål.

Genom att ge individuell feedback och stöd, uppmuntrar coacherna studerande att tänka självständigt och utveckla sin kreativitet och förmåga till problemlösning. De hjälper också studerande att förstå hur företagsekonomiska koncept och teorier kan tillämpas i verkliga situationer, vilket ökar en praktisk förståelse för ämnet.

Våra coacher har en passion för att utbilda och hjälpa studerande att uppnå sin fulla potential. De är engagerade och fokuserade på att skapa en stödjande och positiv lärandemiljö där studerande kan växa och utvecklas som företagsekonomer, entreprenörer och som människor.

Våra coacher

Marika Nygårdas

Utbildningsledare/lektor
Beskrivning av coachen?
question, unknown, unfamiliar-1301144.jpg

Kim Friman

Lektor
Beskrivning av coachen?
question, unknown, unfamiliar-1301144.jpg

Helena Nordström

Lektor
Beskrivning av coachen?

Timo Kerke

Lektor
Beskrivning av coachen?
question, unknown, unfamiliar-1301144.jpg

Fredrik Strandberg

Lektor
Beskrivning av coachen?
question, unknown, unfamiliar-1301144.jpg

Maria Westerlund

Lektor
Beskrivning av coachen?

Annemarie Andrésen

Lektor
Beskrivning av coachen?

Håkan Sourander

Lektor
Beskrivning av coachen?
Scroll to Top